Sprawdź naszą ofertę
icon-1

Kursy

Go Kids (5-9)

Naszą misją jest podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego dzieci przez cały rok w możliwie najbardziej intensywny sposób. Zaczynamy od sprawdzenia ich umiejętności początkowych za pomocą standardowych testów Cambridge Qualification. Następnie są one przydzielane do jednej z następujących grup w zależności od poziomu zaawansowania:

Go Teens (10-16)

Naszą misją jest podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego dzieci przez cały rok w możliwie najbardziej intensywny sposób. Zaczynamy od sprawdzenia ich umiejętności początkowych za pomocą standardowych testów Cambridge Qualification. Następnie są one przydzielane do jednej z następujących grup w zależności od poziomu zaawansowania:

Starters

Na tym poziomie uczniowie potrafią rozpoznawać kolory i kształty, odpowiadają na proste pytania dotyczące siebie, potrafią pisać krótkie, jednowyrazowe odpowiedzi na podstawowe pytania.

Poziom KET

Na tym poziomie uczniowie zadają pytania i odpowiadają na pytania dotyczące siebie i innych, rozumieją ogłoszenia i instrukcje przy wolnym i wyraźnym mówieniu, potrafią się wypowiedzieć na temat tego co przeczytali lub usłyszeli.

Movers

Na tym poziomie uczniowie rozumieją podstawowe instrukcje w języku angielskim, potrafią wypełnić prosty formularz i odpowiadają na pytania o sobie i zapisują proste fakty (dni tygodnia, godziny i nazwiska).

Poziom PET

Na tym poziomie uczniowie potrafią napisać list lub email, potrafią zrobić notatki ze spotkania lub dyskusji, wyrażają swoje opinie na temat tego co lubią a czego nie i potrafią to przedykutować z innymi, rozumieją ustne i pisemne komunikaty i instrukcje.

Flyers

Na tym poziomie uczniowie umieją wyjaśnić różnice pomiędzy dwiema historiami lub obrazkami, piszą lub opowiadają historie, zadają pytania i potrafią używać czasu przeszłego.

Poziom FCE

Na tym poziomie uczniowie potrafią pisać raporty oraz emaile, prowadzić płynną dyskusję po angielsku, rozumieją język angielski w telewizji oraz gazetach.

Poziom CAE

Uczniowie potrafią pisać złożone raporty i e-maile, potrafią wygłaszać prezentacje na temat skomplikowanych idei w języku angielskim, rozumieją różnorodne teksty, od beletrystyki po zaawansowane artykuły prasowe.

Poziom CPE

Na tym poziomie uczniowie rozumieją niemal wszystko co słyszą lub czytają po angielsku, potrafią używać zarówno języka formalnego, akademickiego jak i potocznego, swobodnie negocjują, dyskutują o kwestiach delikatnych oraz złożonych tematów.

Kwalifikujemy do poszczególnych grup nie tylko ze względu na wiek jak to odbywa się w większości szkół, ale łączymy wiek z poziomem zaawansowania. Na koniec roku ponownie sprawdzamy poziom umiejętności za pomocą testów Cambridge Qualification.

Nasz program, w pełni oparty na filozofii zanurzenia w języku, jest zgodny z programem Cambridge Qualification i obejmuje 2 x 55 minut w tygodniu w małych grupkach 2-8 dzieci.

Go Exams

Szczególnym wsparciem otaczamy również wszystkie dzieci uczące się do Egzaminu Ósmoklasisty oraz młodzież uczącą się do matury. Prosimy pytać o szczegóły u naszych lektorów.

Sprawdź naszą ofertę
icon-1

Kursy

Go Kids (5-9)

Naszą misją jest podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego dzieci przez cały rok w możliwie najbardziej intensywny sposób. Zaczynamy od sprawdzenia ich umiejętności początkowych za pomocą standardowych testów Cambridge Qualification. Następnie są one przydzielane do jednej z następujących grup w zależności od poziomu zaawansowania:

Starters

Na tym poziomie uczniowie potrafią rozpoznawać kolory i kształty, odpowiadają na proste pytania dotyczące siebie, potrafią pisać krótkie, jednowyrazowe odpowiedzi na podstawowe pytania.

Movers

Na tym poziomie uczniowie rozumieją podstawowe instrukcje w języku angielskim, potrafią wypełnić prosty formularz i odpowiadają na pytania o sobie i zapisują proste fakty (dni tygodnia, godziny i nazwiska).

Flyers

Na tym poziomie uczniowie umieją wyjaśnić różnice pomiędzy dwiema historiami lub obrazkami, piszą lub opowiadają historie, zadają pytania i potrafią używać czasu przeszłego.

Go Teens (10-16)

Naszą misją jest podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego dzieci przez cały rok w możliwie najbardziej intensywny sposób. Zaczynamy od sprawdzenia ich umiejętności początkowych za pomocą standardowych testów Cambridge Qualification. Następnie są one przydzielane do jednej z następujących grup w zależności od poziomu zaawansowania:

Poziom KET

Na tym poziomie uczniowie zadają pytania i odpowiadają na pytania dotyczące siebie i innych, rozumieją ogłoszenia i instrukcje przy wolnym i wyraźnym mówieniu, potrafią się wypowiedzieć na temat tego co przeczytali lub usłyszeli.

Poziom PET

Na tym poziomie uczniowie potrafią napisać list lub email, potrafią zrobić notatki ze spotkania lub dyskusji, wyrażają swoje opinie na temat tego co lubią a czego nie i potrafią to przedykutować z innymi, rozumieją ustne i pisemne komunikaty i instrukcje.

Poziom FCE

Na tym poziomie uczniowie potrafią pisać raporty oraz emaile, prowadzić płynną dyskusję po angielsku, rozumieją język angielski w telewizji oraz gazetach.

Poziom CAE

Uczniowie potrafią pisać złożone raporty i e-maile, potrafią wygłaszać prezentacje na temat skomplikowanych idei w języku angielskim, rozumieją różnorodne teksty, od beletrystyki po zaawansowane artykuły prasowe.

Poziom CPE

Na tym poziomie uczniowie rozumieją niemal wszystko co słyszą lub czytają po angielsku, potrafią używać zarówno języka formalnego, akademickiego jak i potocznego, swobodnie negocjują, dyskutują o kwestiach delikatnych oraz złożonych tematów.

Kwalifikujemy do poszczególnych grup nie tylko ze względu na wiek jak to odbywa się w większości szkół, ale łączymy wiek z poziomem zaawansowania. Na koniec roku ponownie sprawdzamy poziom umiejętności za pomocą testów Cambridge Qualification.

Nasz program, w pełni oparty na filozofii zanurzenia w języku, jest zgodny z programem Cambridge Qualification i obejmuje 2 x 55 minut w tygodniu w małych grupkach 2-8 dzieci.

Go Exams

Szczególnym wsparciem otaczamy również wszystkie dzieci uczące się do Egzaminu Ósmoklasisty oraz młodzież uczącą się do matury. Prosimy pytać o szczegóły u naszych lektorów.