Kursy
icon-1

Go Kids (5-9)

Naszą misją jest podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego dzieci przez cały rok w możliwie najbardziej intensywny sposób. Zaczynamy od sprawdzenia ich umiejętności początkowych za pomocą standardowych testów Cambridge Qualification. Następnie są one przydzielane do jednej z następujących grup w zależności od poziomu zaawansowania:

Starters

Na tym poziomie uczniowie potrafią rozpoznawać kolory i kształty, odpowiadają na proste pytania dotyczące siebie, potrafią pisać krótkie, jednowyrazowe odpowiedzi na podstawowe pytania.

Movers

Na tym poziomie uczniowie rozumieją podstawowe instrukcje w języku angielskim, potrafią wypełnić prosty formularz i odpowiadają na pytania o sobie i zapisują proste fakty (dni tygodnia, godziny i nazwiska).

Flyers

Na tym poziomie uczniowie umieją wyjaśnić różnice pomiędzy dwiema historiami lub obrazkami, piszą lub opowiadają historie, zadają pytania i potrafią używać czasu przeszłego.

Kwalifikujemy do poszczególnych grup nie tylko ze względu na wiek jak to odbywa się w większości szkół, ale łączymy wiek z poziomem zaawansowania. Na koniec roku ponownie sprawdzamy poziom umiejętności za pomocą testów Cambridge Qualification.

Nasz program, w pełni oparty na filozofii zanurzenia w języku, jest zgodny z programem Cambridge Qualification i obejmuje 2 x 55 minut w tygodniu w małych grupkach 2-8 dzieci.