Nasza filozofia nauczania
icon-1

Metody

Centrum naszej filozofii nauczania jest głębokie przekonanie, że nauczyciele języka angielskiego powininni pochodzić z krajów anglosaskich zaś angielski musi być dla nich pierwszym językiem. Wszyscy nasi nauczyciele to native speakerzy z krajów anglosaskich.

Nasza metoda nauczania to zintegrowane nauczanie języka oraz tematu – CLIL (czyli Content and Language Integrated Learning). Jest to wspaniała metoda zanurzenia w języku, której celem jest nauczanie uczniów różnych tematów jak teatr, nauka, historia świata anglosaskiego, geografia i sztuka za pośrednictwem języka angielskiego.

Jest to edukacja dualna skoncentrowana na dwóch obszarach, wykorzystująca język w całym programie nauczania i sprawiająca, że ​​to treść lekcji i temat są w centrum uwagi. W przeciwieństwie do tradycyjnych strategii nauczania języków, CLIL promuje edukację poprzez konstruowanie, a nie nauczanie. Ma na celu płynność, a nie dokładność.

CLIL to fantastyczna metoda wspomagająca uczniów w każdym wieku i na każdym poziomie biegłości językowej. Prowadząc lekcje CLIL, dajemy uczniom narzędzia do rozwijania, nabywania i aktywowania umiejętności interdyscyplinarnych, używając języka innego niż ich własny. To także świetna metoda na promowanie pozytywnego nastawienia do nauki języków już od najmłodszych lat. Uczniowie nie będą poprawiani za każdy popełniony błąd. Zamiast tego będą zachęcani do dalszego mówienia i uczenia się w tym języku, co pozwoli im poczuć się dobrze ze swoją umiejętnością komunikowania się od samego początku.

CLIL wspiera krytyczne myślenie i umiejętności współpracy. Uczniowie będą musieli zwracać uwagę, obserwować i uczyć się języka, ucząc się o różnych tematach w tym języku. Mogą liczyć na wsparcie swoich rówieśników w tym procesie. A co to oznacza konkretnie? Spędzamy czas dyskutując na tematy takie jak: historia Anglii, piłka nożna, aktualności ze szkoły, matematyka, podróże i wiele innych. Program nauczania CLIL równoważy edukację dwujęzyczną i naukę języków. Zamiast być przedmiotem nauczania, język staje się narzędziem komunikacji. Wielokrotna ekspozycja i stymulacja pomagają uczniom przyswoić język podczas nauki treści, które znacznie poszerzą ich horyzonty i wzbudzą ciekawość.

CLIL w swojej istocie łączy cztery umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie poprzez ciągłe użycie języka angielskiego. To umożliwia całkowite zanurzenie się w języku, a zaczynając od małego dziecka język angielski staje się drugą naturą naszych uczniów.
Wszystkie tematy są zaprojektowane tak, aby były ZABAWNE, INTERESUJĄCE i angażujące dla danego wieku. Na wszystkich naszych kursach używamy CAMBRIDGE BOOKS, aby przygotować naszych studentów do zdania egzaminu na koniec semestru.